Желателно е след закупуване на паркета той да престои 10-14 дена в помещението, в което ще бъде положен. Основата, върху която се поставя е нужно да е достатъчно        твърда, равна и да няма пукнатини. Също така е недопустимо да надвишава 5% влажност. Преди реденето на паркета помещението трябва да се провери за евентуали            течове от дограми, радиатори и др.

 

  Размерът на паркетините обикновено се подбира според големината на помещението, където ще бъде положен. Колкото е по-малкое то, толкова е по-малък размера на            паркетината. Дебелината се преценява според разликата с нивата на другите помещения.

 

  Полагането на паркета може да се извърши по няколко начина - редене, редене чрез лепене и редене чрез коване.

 

  След правилен монтаж паркетът има безупречно поведение. Негативно влияние може да окаже влагата и резки температурни промени.

 

Има различни начини на подредба на паркета - рибена кост, право редене, рибена кост на диагонал и др. Начина, по който ще бъде подреден изцяло зависи от желанието на клиента. По-долу може да видите повечето от начините на подредба на паркета.

 

 

     
     
     
     

 
За контакти натисни : тук