Български лак

Шведски лак BONA-MEGA

Испански лак QUICK

Циклене + лакиране двукратно

8.00 лв. / м2

12.00 лв. м2

12.50 лв. м2

Циклене + лакиране трикратно

11.00 лв. / м2

15.50 лв. / м2

12.50 лв. / м2

Фугиране + фугираща смес              4.00 лв. / м2      

Первази бук                                        3.20 лв. / л.м.

Подмяна на парче                             3.00 лв. / бр.      

Демонтаж первази                             0.50 лв. / л.м.    

Междинно шлайфане на лак           1.00 лв. / м2      

Почистване на первази                     2.00 лв. / л.м.  

Монтаж на первази                           1.50 лв. / л.м.

Дибли                                                  3.00 лв. / бр.  

Первази дъб –                                   3.50 лв. / л.м.      

Полиране с дискова машина            2.00 лв. / бр.      

За контакти натиснете: тук